Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Road Services Map
Kraj Opłaty i podatki drogowe Tunele/
Mosty
Promy ROLA Pomoc drogowa Zwrot VAT (z Państw)
            Fakturowanie netto i zwrot miesięczny Zwrot standardowy Zwrot akcyzy
Austria X X - X X X X -
Białoruś X - - - X - - -
Belgia X X X - X X X X
Bułgaria - - X - X X X -
Czechy X - - - X X X -
Dania X X X - X X X -
Finlandia - - X - X X X -
Francja X X X - X X X X
Niemcy X - X X X X X -
Wielka Brytania X - X - X X X -
Grecja - - X - X - X -
Węgry X - - X X X X X
Irlandia - - X - X X X -
Włochy X X X X X X X X
Luksemburg X - - - X X X -
Holandia X X X - X X X -
Norwegia X X X - X X X -
Polska X - X - X X X -
Portugalia X X - - X - X -
Rumunia X - X X X - X -
Słowacja X - - - X X X -
Słowenia X - X X X X X X
Hiszpania X - X - X X X X
Szwecja X X X - X X X -
Szwajcaria X - - - X - X -

Powyższe zestawienie zawiera główne kraje w których są oferowane są serwisy. Serwisy są także oferowane w innych nie wymienionych w zestawieniu krajach.
Dodatkowe kraje, gdzie pomoc drogowa jest dostępna:
Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Montenegro, Mołdawia, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina
Dodatkowe kraje, z których zwrot VAT jest oferowany:
Estonia, Wyspy Owcze, Islandia,  Litwa, Łotwa, Monako
Dodatkowe kraje, gdzie przeprawy promem są dostepne:
Estonia, Litwa, Łotwa, Turkcja, Malta, Chorwacja, Albania, Montenegro, Rosja