Jump menu

Main content |  back to top

Korzyści dla Klienta:

 • Łatwość i skuteczność zarządzania kartami
 • Raporty dostępne przez Internet, umożliwiające kontrolę kosztów
 • Informacje dla celów zarządczych dostępne przed otrzymaniem papierowej faktury
 • Elastyczne sortowanie transakcji dla celów alokacji kosztów i przeprowadzania analiz
 • Monitorowanie zużycia paliwa w całej flocie
 • Pełne dane na temat transakcji
 • Łatwa w użyciu i bezpieczna aplikacja

   

Raporty i zestawienia:

 • Zestawienie faktur – podsumowanie wartości ostatnich faktur
 • Raporty transakcji – pokazuje transakcje zafakturowane i oraz niezafakturowane w danym okresie
 • Raporty zbiorcze – zestaw 6 raportów ukazujących zafakturowane transakcje dla danego klienta lub centrum kosztowego, jak również zestawienia ze względu na kraj lub produkt
 • Raporty o nieprawidłowościach – zestaw 6 raportów ukazujących transakcje, które spełniają lub przekraczają ustalone kryteria
 • Wykresy – możliwość przeglądania trendów w trybie graficznym
 • Pobieranie danych – możliwość eksportowania danych do programów takich jak MS Excel