Jump menu

Main content |  back to top

Shell auto gas

Zobacz odpowiedzi

Po jakim czasie zwróci mi się inwestycja w instalację gazową?

Szybkość zwrotu kosztów związanych z montażem instalacji gazowej zależy od ceny benzyny, oleju napędowego i LPG, kosztu montażu instalacji oraz zużycia paliwa. Przyjmując założenie, że średni koszt instalacji gazowej w aucie to 2500 zł, a średni miesięczny przebieg samochodu – 1000 km, możemy przyjąć, że czas zwrotu poniesionych kosztów wyniesie 12 miesięcy. Można obliczyć też inaczej zakładając, że za instalację trzeba zapłacić 2500 zł, a samochód spala 10 l/100 km gazu zamiast 8 l/100 km benzyny, przy aktualnych cenach paliwa i po uwzględnieniu dodatkowych kosztów jazdy na LPG montaż instalacji zwróci się po ponad 15 tys. km.

Narzędzia strony

Czy osiągi samochodu pozostają takie same?

Samochody wyposażone w instalacje starszej generacji mogły wykazywać mniejszą moc silnika. Obecnie, prawidłowo dobrana, profesjonalnie zamontowana i wyregulowana instalacja LPG, nie powinna powodować odczuwalnej różnicy w osiągach.

Czy montowanie instalacji LPG jest bezpieczne?

Wielu kierowców obawia się, że pojazdy z instalacją LPG mogą w razie wypadku eksplodować. Jednak ryzyko eksplozji zbiornika z gazem jest znikome w porównaniu ze zbiornikiem na tradycyjne paliwo.

Gaz w samochodzie tankowany jest do specjalnych zbiorników, które są znacznie mocniejsze niż tradycyjne zbiorniki na benzynę. Nawet podczas bardzo mocnych zderzeń zbiornik LPG z rozbitego samochodu pozostaje nienaruszony. W dobrze zamontowanej instalacji w przypadku pożaru samochodu, a więc podczas bardzo dużego wzrostu ciśnienia i temperatury w zbiorniku LPG, otwiera się zawór bezpieczeństwa, który w sposób kontrolowany obniża ciśnienie w zbiorniku.

Co ile kilometrów należy serwisować instalację?

Poza obowiązkowym corocznym badaniem w stacji kontroli pojazdów każdy producent instalacji LPG wyznacza interwały okresowych przeglądów. Najczęściej jest to 10 tys. lub 15 tys. km.

Czy to prawda, że po 10 latach instalacja nie nadaje się do używania?

Przez okres 10 lat ważne jest świadectwo legalizacji zbiornika LPG. Potem zbiornik należy wymienić na nowy lub przeprowadzić badanie kontrolne. Poszczególne elementy instalacji muszą być regularnie kontrolowane, w razie konieczności wymieniane, zależnie od intensywności użytkowania.

Czy LPG różni się latem i zimą?

Okresowa zmiana gatunku LPG (zmiana stosunku propanu do butanu) służy utrzymywaniu ciśnienia w zbiorniku na odpowiednim poziomie, co jest warunkiem przetłaczania autogazu do dalszej części instalacji.

Gaz letni to paliwo silnikowe, które różni się od zimowego zmniejszoną zawartością propanu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z  12 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG), od początku kwietnia na stacjach może być sprzedawany autogaz letni.

W okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca – zgodnie z rozporządzeniem) zawartość propanu w LPG jest zwiększana w celu poprawy prężności autogazu, która wraz ze spadkiem temperatury otoczenia ulega zmniejszeniu. Oznacza to, że ciśnienie panujące w zbiorniku LPG w okresie zimowym zmniejsza się, co obniża zdolność autogazu do przemieszczania się do kolejnych elementów instalacji gazowej. Aby skompensować to zjawisko (zachować ciśnienie w zbiorniku na podobnym jak latem poziomie) w okresie zimowym zwiększa się zawartość propanu, którego względna prężność par jest wyższa niż butanu.

Czy tankowanie samoobsługowe jest bezpieczne?

Tak, tankowanie samoobsługowe jest jak najbardziej bezpieczne. Dystrybutory gazu są skonstruowane w ten sposób, aby ich obsługa była bardzo prosta i bezpieczna. Niemniej na każdej stacji Shell, nawet tam, gdzie instalacja pozwala na samodzielne tankowanie, pracownicy stacji chętnie pomogą klientom zatankować Shell AutoGas, jeśli ci wyrażą takie życzenie.

Dlaczego gaz nieprzyjemnie pachnie?

Składniki wchodzące w skład LPG są bezbarwne i bezwonne. Dlatego ze względów bezpieczeństwa do Shell AutoGas wprowadzane są składniki, które mają zapewnić, że będzie on wyczuwalny w powietrzu już przy małych stężeniach. Shell AutoGas jest nawaniany, zgodnie z wymaganiami techniczno-prawnymi określonymi w normie PN-EN 589. Mówi ona, że zapach LPG powinien być nieprzyjemny i wyczuwalny w powietrzu już przy stężeniu stanowiącym 1/5 dolnej granicy wybuchowości.

Do nawaniania gazu płynnego używa się etanotiolu (merkaptanu etylowego, zawierającego m. in. związki siarki). Jest to organiczny związek chemiczny występujący w niewielkich stężeniach w ropie naftowej, znany ze swojego niezwykle silnego, nieprzyjemnego zapachu.

W 2000 r. w Księdze Rekordów Guinnessa związek ten został uznany za najbardziej cuchnącą substancję na świecie.