Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Bez względu ile i w jakich warunkach pracują twoje samochody czy maszyny upał, mróz, pył, błoto, czy nierówny teren potrzebujesz oleju, który zabezpieczy ich silniki w każdych warunkach.
  

Olej Shell Rimula zapewnia intensywną ochronę w krytycznych obszarach:

  1. Ochrona przed kwasami – sprawdzone dodatki uszlachetniające pomagają chronić silnik przed korozją pod wpływem kwasów powstających w procesie spalania paliwa.
  2. Ochrona przed osadami – utrzymuje wnętrze silnika w czystości, co przedłuża jego żywotność i zapewnia uzyskiwanie optymalnych osiągów;
  3. Ochrona przed zużyciem mechanicznym – zapobiega kontaktowi metalowych ruchomych części silnika, co przedłuża jego żywotność.

Shell Rimula R6 LME

Olej Shell Rimula R6 LME zawiera specjalne cząstki odporne na ściskanie, które ograniczają stopień z

Gorące punkty powstałe w wyniku tarcia tworzą się w miejscach przerwania warstwy smarującej. Unikalny system zapobiegający zużywaniu się elementów ruchomych zwiększa właściowości ochronne oleju. Olej Shell Rimula R6 LME zawiera specjalne cząstki odporne na ściskanie, które zapobiegają stykaniu się ruchomych elementów silnika, zmniejszając tym samym ich zużycie.

Olej Shell Rimula R6 LME to półsyntetyczny środek smarny bazujący na unikatowej technologii, którego właściwości fizyczne i chemiczne dostosowują się do zmieniających się warunków pracy silnika. Przyczynia się do optymalizacji transportu poprzez:

  • ograniczanie emisji.
  • wydłużenie okresów między wymianami oleju.
  • obniżenie zużycia paliwa.

Skuteczniejsza ochrona

Olej Shell Rimula R6 LME to dużo więcej niż tylko niezawodne smarowanie. Ochrona silnika jest realizowana na trzech poziomach:

  1. technologii produkcji syntetycznego oleju bazowego,
  2. wyjątkowej technologii dodatków wzbogacających oraz
  3. wyjątkowemu systemowi przeciwdziałającemu zużyciu.

Połączenie tych czynników pozwala uzyskać wyjątkowe osiągi, wydłużyć okresy między wymianą oleju i zmniejszyć zużycie paliwa, bez obniżania trwałości. Olej Shell Rimula R6 LME zapewnia jeszcze większą ochronę przed zużyciem i zanieczyszczeniem silnika niż oleje poprzedniej generacji (np. oleje ACEA E4/MB 228,5), natomiast technologia ""low-SAPS"" (formuł niskopopiołowa) zapewnia ochronę dla katalizatorów i filtrów stosowanych w układach wydechowych najnowszych pojazdów.

Ochrona dla twojego silnika - nasze doświadczenie

Zaprojektowany przez naszych technologów specjalny system ochrony przed zużywaniem się elementów trących zapewnia dodatkową ochronę części silnika poddawanych wyjątkowo dużym obciążeniom.

Shell Rimula R6 LME zapewnia ochronę przed kwasami/korozją, zanieczyszczeniami/osadami i zużyciem

Shell Rimula R6 LME zapewnia ochronę przed kwasami/korozją, zanieczyszczeniami/osadami i zużyciem

Ograniczenie emisji

 Zapewnienie sprawności układów kontroli emisji spalin jest ważnae nie tylko ze względu na konieczność zapewnienia zgodności pojazdów z obowiązującymi przepisami, ale również dlatego, że zapewnia wydajną pracę pojazdu.

Na przykład: zatkany filtr cząstek stałych (DPF) może być przyczyną większego zużycia paliwa.

Olej Shell Rimula R6 LME cechuje się obniżoną zawartością popiołów i siarki, pomagając utrzymać osiągi najnowszych i przyszłych pojazdów na niezmiennym poziomie w okresie ich eksploatacji.

Przekraczając wymogi dotyczące limitów zawartości siarki i fosforu, stawiane przez takich producentów jak Mercedes-Benz, MAN i innych producentów sprzętu oryginalnego, olej Shell Rimula R6 LME zachowuje doskonałe właściwości ochronne, co zostało potwierdzone wieloma testami.

 

Oszczędność energii

Olej Shell Rimula R6 LME może pomóc ograniczyć zużycie paliwa i obniżyć koszty prowadzonej działalności.

Będąc wynikiem ścisłej współpracy z wiodącymi na rynku producentami silników i pojazdów, olej ten nie tylko pozwala zaoszczędzić paliwo, ale również zaspokoić wymagania pod względem wytrzymałości i wydajności w przypadku użycia w najnowszych pojazdach o niskiej emisji spalin.

Oszczędność paliwa potwierdzona przez źródła niezależne

Nie musisz wierzyć nam na słowo. Testy przeprowadzone na ciężarówkach należących do floty czołowej sieci supermarketów w Wlk. Brytanii, potwierdziły, że w okresie między wymianami oleju (100 000 km), olej Shell Rimula R6 LME przyniósł oszczędności rzędu 2,0 % w porównaniu ze zwykłym olejem 10W-40*.

*Cały tekst raportu dostępny na życzenie

Oszczędności kosztów eksploatacji

Shell Rimula R6 LME został opracowany przy udziale czołowych producentów silników i zapewnia wyjątkową czystość tłoków w najnowszych silnikach. Zatwierdzony przez koncern Mercedes-Benz i innych producentów, jako olej o dłuższym okresie użytkowania Shell Rimula R6 LME przekroczył współczynnik czystości tłoków o 25% w porównaniu z olejem porównawczym podczas testu MB OM501. Testy oleju Shell Rimula R6 LME potwierdzają, że zapewnia on dłuższą żywotność silnika i ochronę w całym

okresie między wymianami oleju.

Olej Shell Rimula R6 LME oparty na technologii niskopopiołowej (SAPS) znacznie ogranicza ich emisję

Olej Shell Rimula R6 LME oparty na technologii niskopopiołowej (SAPS) znacznie ogranicza ich emisję zapewniając lepszą współpracę z katalizatorami i filtrami w porównaniu z innymi konkurencyjnymi produktami.

Dlaczego warto zastosować olej Shell Rimula R6 LME?
Olej Rimula R6 LME jest przeznaczony do użytkowania w różnych silnikach poddawanych intensywnej eksploatacji. W szczególności przeznaczony jest on do stosowania w niskoemisyjnych pojazdach marki Mercedes-Benz, MAN, DAF i innych, wyposażonych w silniki spełniające normy Euro II, III, IV oraz V. Olej Shell Rimula R6 LME przewyższa normy jakości określone specyfikacjami branżowymi, takimi, jak norma ACEA E6 oraz E7 i jest idealny do pojazdów wyposażonych w silniki Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF).

Specyfikacje i aprobaty
Klasa lepkości SAE: 5W-30
ACEA: E6, E7; Cummins: CES 20077; MAN: M3477; Aprobata MB: 228.51.

Jak bezpiecznie stosować oleje R6 LME
W normalnych warunkach oleje Shell Rimula R6 LME nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, o ile są używane zgodnie z przeznaczeniem. Podczas wykonywania prac ze zużytym olejem należy stosować nieprzemakalne rękawice i unikać kontaktu oleju ze skórą. W przypadku kontaktu oleju ze skórą, należy natychmiast go zmyć wodą z mydłem. Zużyty olej należy oddać do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów chemicznych. Oleju nie wolno wylewać do gruntu, kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Narzędzia strony