Jump menu

Main content |  back to top

Dlaczego olej syntetyczny jest lepszy niż tzw. naturalny

Olej syntetyczny

Produkty naturalne są powszechnie uznawane za lepsze niż syntetyczne. W przypadku olejów syntetycznych Shell jest jednak inaczej: naukowcy opracowali gamę produktów syntetycznych, które mają lepsze właściwości niż ich naturalne odpowiedniki oraz mniej wad.

Syntetyczne oleje bazowe działają skuteczniej, ponieważ są produkowane na bazie zaawansowanych procesów chemicznych, w związku z czym ich struktura molekularna, a co za tym idzie właściwości mogą być precyzyjnie określane. Dla przykładu: całkowicie syntetyczne oleje takie jak Shell Helix Ultra są opracowywane, tak zapewnić łatwiejszy przepływ w temperaturze rozruchu (kiedy silnik jest najbardziej narażony na zużycie).

Są bardzie odporne na ciepło i lepiej chronione przez dodatku przeciwutleniające (utlenianie to naturalny proces degradacji zachodzący w oleju podczas jego użytkowania). Charakteryzują się one także niższą lotnością niż oleje mineralne.

W porównaniu ze zwykłym olejem mineralnym API SG/CD całkowicie syntetyczny olej silnikowy, taki jak Shell Helix Ultra to:

Podstawowe zalety syntetycznych olejów silnikowych:

  • Wyższy stopień czystości i wyższa jakość niż oleje bazowe – co oznacza mniej szkodliwych substancji takich jak związki siarki lub aktywne i niestabilne węglowodory.
  • Bardziej jednorodny skład molekularny – co zmniejsza poziom tarcia płynnego.
  • Ich skład może być być odpowiednio dostosowany, aby spełnić aktualne normy producentów pojazdów (normy, które oleje Shell takie jak Shell Helix Ultra nie tylko spełniają, lecz także przewyższają).
  • Oleje syntetyczne Shell Helix zostały opracowane, aby spełnić wymogi pracy w ekstremalnych warunkach, z jakimi mamy o czynienia w przypadku nowoczesnych silników.
Zalety oleju syntetycznego
Zalety oleju syntetycznego Dlaczego olej syntetyczny jest skuteczny

Niska lepkość ogólna i ograniczone tarcie płynne, co przekłada się na doskonały przepływ.

Zapewnia to większą wydajność silnika i mniejsze zużycie paliwa oraz obniżenie temperatury oleju.

Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości, wpływ temperatury na lepkość jest dużo mniejszy niż w przypadku zwykłych olejów mineralnych.

Dzięki temu olej nie zagęszcza się nadmiernie w niskich ani nie rozrzedza w wysokich temperaturach.

Powoduje to mniejsze zużycie silnika w ekstremalnych temperaturach.

Mniejsza ilość wymaganych modyfikatorów lepkości ogranicza ilość osadów.

Oleje syntetyczne utrzymują poziom lepkości i wytrzymałość na ścinanie w wysokich temperaturach. Zapewnia to lepszą ochronę silnika przy wysokich obrotach lub dużym obciążeniu.
W niskich temperaturach oleje syntetyczne nie ulegają nadmiernemu zagęszczeniu. Ułatwia to rozruch i obniża obciążenie akumulatora. Olej przepływa w silniku szybko, co zapewnia ochronę od momentu rozruchu. Olej rozgrzewa się szybciej i szybciej osiąga optymalną skuteczność, co wpływa na ograniczenie zużycia paliwa.
Mała lotność oznacza mniej substancji lotnych w oleju i niższą emisję produktów spalania. Zapewnia to mniejsze zużycie oleju, ograniczenie konieczności dolewania i niższy poziom zagęszczenia, a w rezultacie mniejsze zużycie paliwa i ograniczenie zużycia silnika.
Wysoka odporność na utlenianie oznacza, że molekuły są odporniejsze na rozpad i degradację, szczególnie w wysokich temperaturach. Dzięki temu silnik jest czystszy, ponieważ obniża się ilość szlamu, kwasów powodujących korozję i osadów, przy zredukowaniu poziomu zagęszczenia oleju – wszystko to wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i silnika.

Narzędzia strony