Jump menu

Main content |  back to top

Jak sprawdzić poziom oleju w silniku samochodowym

Na początku należy wybrać odpowiedni rodzaj oleju na podstawie zaleceń producenta samochodu. Możesz także skorzystać z prostego i praktycznego narządzie Shell LubeMatch.

Upewnij się, że samochód stoi na równej powierzchni.

Zaparkuj samochód na równej powierzchni, zaciągnij hamulec postojowy i wyłącz silnik. Otwórz maskę (w większości modeli dźwigienka jest umieszczona pod tablicą rozdzielczą) i podeprzyj na podpórce. Nie dotykaj gorącego silnika. Odczekaj minutę, aby ustabilizował się poziom oleju.

Czynności te należy wykonywać w rękawicach ochronnych

Załóż rękawice ochronne i wyjmij bagnet (element z okrągłą końcówką wystający z kadłuba silnika). Oczyść bagnet papierowym ręcznikiem i włóż ponownie do końca na kilka sekund. Wyjmij bagnet i odczytaj poziom oleju.

Sprawdź poziom oleju

Prawidłowe wskazanie powinno znajdować się pomiędzy znacznikiem poziomu maksymalnego i minimalnego na bagnecie. W przypadku takiego poziomu nie ma konieczności uzupełniania oleju. Sprawdź na schemacie, jaką ilość oleju należy dolać. Podane objętości są przybliżone i orientacyjne.

Uzupełnianie oleju Shell Helix

Zdejmij pokrywkę wlewu oleju i wlej do silnika odpowiednią ilość oleju Shell Helix, najlepiej przy użyciu lejka. Podziałka na butelce umożliwia kontrolę wlewanej ilości oleju. Powtórz krok 2 i 3, aby ponownie sprawdzić poziom oleju.

Włóż ponownie bagnet i wkręć pokrywkę wlewu oleju

Włóż bagnet i wkręć pokrywkę wlewu oleju. Usuń ewentualne ślady palców na masce oraz olej z dłoni przy pomocy wilgotnego ręcznika. Wszelkie odpady należy usunąć i pozostawić w wyznaczonym miejscu.

Kiedy wymienić olej w silniku samochodowym

Jeśli poziom oleju jest poniżej znacznika poziomu minimalnego, ustal ilość kilometrów pokonanych od ostatniej wymiany oleju. W przypadku braku instrukcji dotyczących zalecanej częstotliwości wymiany oleju, lub w przypadku przebiegu powyżej 150 000 km, zalecana jest całkowita wymiana oleju.  W przypadku przebiegu pomiędzy 4 000 km i 15 000 km wystarczy uzupełnić olej. 

Aby ustalić, jak często należy wymieniać olej, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanej częstotliwości wymiany oleju podanymi w instrukcji.

Jeśli przebieg nie przekracza 4 000 km a poziom oleju jest zbyt niski, może to oznaczać usterkę. Uzupełnij olej i sprawdzaj jego poziom, co tydzień, lub skontaktuj się z warsztatem, aby uzyskać dalsze wskazówki.

Białe drobiny w oleju sygnalizują mieszanie się oleju z płynem chłodniczym na skutek usterki we wnętrzu silnika. Wymagany jest przegląd samochodu.

Sprawdzanie poziomu elektrolitu w akumulatorze (nie dotyczy akumulatorów całkowicie bezobsługowych)

Przeprowadź wizualną kontrolę akumulatora. Akumulator powinien być czysty a styki niezabrudzone. Jeśli samochód jest wyposażony w akumulator szczelnie zamknięty, czynności te nie są konieczne. Jeśli wymagane jest uzupełnienie elektrolitu, podczas jego dolewania należy zachować szczególną ostrożność - elektrolit zawiera kwas siarkowy i dlatego należy uważać, aby nie zabrudzić nim innych elementów nadwozia.

Na początku sprawdź, czy samochód nie jest wyposażony w akumulator całkowicie bezobsługowy. Większość akumulatorów tego typu posiada wbudowany hydrometr wskazujący aktualny stan ogniw. Jeśli posiadasz taki akumulator, nie ma potrzeby uzupełniania elektrolitu.

Następnie odłącz od akumulatora kable zacisków na biegunach "+" i "-". Oczyść zaciski i czopy z nalotów kwasowych i rdzy i ponownie podłącz kable. Przy pomocy wkrętaka podważ i wyjmij korki w pokrywie akumulatora i odłóż je.

Ile elektrolitu powinno być w akumulatorze

Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze w każdym z ogniw. Poziom elektrolitu powinien sięgać do znacznika, ok. 3,5 cm poniżej górnej krawędzi akumulatora. Jeśli poziom jest zbyt niski, należy uzupełnić go wodą destylowaną. Należy używać tylko wody destylowanej, w przeciwnym razie zanieczyszczenia mogą uszkodzić akumulator.  

Po uzupełnieniu poziomu do znacznika w każdym ogniwie, załóż ponownie korki i sprawdź, czy szczelnie przylegają. Po upływie tygodnia sprawdź ponownie poziom elektrolitu.  Zbyt niski poziom elektrolitu może sygnalizować usterkę akumulatora - na przykład nieszczelność obudowy. Aby uniknąć awarii, akumulator powinien zostać skontrolowany przez mechanika.

W skrócie:

  1. Sprawdź, czy Twój samochód nie jest wyposażony w akumulator całkowicie bezobsługowy. Jeśli tak jest, nie wykonuj dalszych czynności.
  2. Odłącz kable od zacisków na biegunach "+" i "-", oczyść zaciski i podłącz ponownie kable.
  3. Zdejmij korki przy pomocy wkrętaka.
  4. Sprawdź poziom elektrolitu, a jeśli konieczne uzupełnij wodą destylowaną.
  5. Załóż ponownie korki, i sprawdź czy szczelnie przylegają.

Udostępnione przez ehow: http://www.ehow.com/how_7802577_measure-fluid-level-car-battery.html  

Poziom płynu hamulcowego oraz płynu chłodzącego silnika

Zapoznaj się z informacjami podanymi w instrukcji użytkownika samochodu na temat kontroli i uzupełniania płynu hamulcowego oraz płynu chłodzącego silnika. Regularne kontrolowanie poziomu tych płynów nie zmieni wyglądu twojego samochodu, ale ma wpływ na osiągi.

Narzędzia strony