Jump menu

Main content |  back to top

Około 10% personelu technicznego prowadzi badania naukowo-rozwojowe w naszych ośrodkach technologicznych zlokalizowanych w 11 krajach. Wiedza, kreatywność i pomysły naszych techników pomagają nam sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię w sposób odpowiedzialny względem społeczeństwa i środowiska.

Główni naukowcy

Nasi naukowcy, cieszący się światowym uznaniem, pomagają wzbogacać wiedzę specjalistyczną naszego personelu i identyfikują pojawiające się technologie. Rozwijają technologie, które kształtują naszą przyszłość energetyczną.

Nasze placówki

Technik zajmujący się konserwacją na terenie rafinerii Stanlow w Wielkiej Brytanii

Technik zajmujący się konserwacją na terenie rafinerii Stanlow w Wielkiej Brytanii

Nasze ośrodki techniczne w Houston (USA),  Amsterdamie i Rijswijk (Holandia) prowadzą innowacyjne projekty, rozwijają nowe technologie i udoskonalają już istniejące.

Inne ośrodki - znajdujące się między innymi w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Indiach, Norwegii, Omanie, Katarze i Singapurze - skupiają swe działania na doskonaleniu produktów, wspieraniu marketingu i zapewnianiu specjalistycznej pomocy technicznej w działalności regionalnej.

We wszystkich naszych ośrodkach działają zespoły skupiające specjalistów różnych dziedzin, którzy integrują się, aby usprawnić planowanie i wykorzystywanie rozwiązań technologicznych. Na przykład geolodzy, inżynierowie i geofizycy mają możliwość połączenia się za pomocą trójwymiarowych systemów wirtualnej rzeczywistości, aby pracować jednocześnie nad projektowaniem odwiertów.

Inwestowanie w przyszłość

Firma Shell jest największym inwestorem w dziedzinie badań naukowo-rozwojowych wśród głównych koncernów naftowych. W 2009 r. przeznaczyliśmy blisko 1,2 miliarda dolarów na badania naukowe i rozwój technologii niezbędnych, aby produkować większe ilości czystszej energii oraz bardziej wydajne paliwa i produkty dla naszych klientów.

Narzędzia strony