Jump menu

Main content |  back to top

Wiercenie

Nowoczesne metody i technologie wiertnicze umożliwiły wydłużenie zasięgu odwiertów od zaledwie kilku metrów do ponad 10 kilometrów. Wydobywanie ropy naftowej z małych przestrzeni, zwanych kieszeniami, możliwe jest dzięki odwiertom typu snake - prowadzonym horyzontalnie z zakrętami łączącymi kolejne kieszenie.
Inne wykorzystywane przez nas technologie innowacyjne obejmują pęczniejące elastomery oraz specjalne rozszerzalne metalowe rury stosowane przy konstrukcji głębokich odwiertów.


Nasza technologia Smart Fields® integruje cyfrowe systemy informacyjne z najnowszymi technologiami wiertniczymi, technikami obserwacji sejsmicznej i monitoringu zbiorników, co pozwala nam na jeszcze lepsze zarządzanie pracami.

Intensywniejsze odzyskiwanie ropy naftowej

Kiedy złoże ropy naftowej dochodzi kresu swojej żywotności, pod ziemią pozostają jeszcze 2/3 całego zasobu, którego wydobycie jest zbyt trudne lub zbyt kosztowne. Udoskonalone techniki odzyskiwania ropy naftowej (Enhanced oil recovery - EOR), które obejmują wstrzykiwanie pary, gazu lub chemikaliów, umożliwiają wydobycie na powierzchnię większej ilości surowca. Jak twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency - IEA), takie udoskonalenie produkcji może przynieść około 300 miliardów baryłek ropy naftowej.

Tight gas, czyli gaz uwięziony w skałach

Antylopy przy odwiertach Shell w Pinedale w USA

Antylopy przy odwiertach Shell w Pinedale w USA

Część gazu uwięziona jest w izolowanych porach skalnych, nawet stukrotnie mniejszych od szerokości ludzkiego włosa. Aż do niedawna źródła te uważane były za zbyt kosztowne do wydobycia lub zbyt trudno dostępne. Wykorzystujemy zaawansowaną technologię, by wydobywać tego rodzaju gaz i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.

Płynny gaz ziemny

Duża część ogromnych pól gazowych zlokalizowana jest daleko od miejsc, w których gaz jest potrzebny, dlatego niezbędne są bezpieczne i niedrogie sposoby transportu gazu. Schładzamy gaz ziemny do temperatury -162°C (260°F) przekształcając go w przejrzystą, bezbarwną, nietoksyczną ciecz o objętości 600 razy mniejszej.

W takiej postaci transportujemy go do miejsca przeznaczenia, gdzie przywraca się mu postać gazową w zakładach regazyfikacji, zanim popłynie on rurociągami do użytkowników.

Narzędzia strony