Jump menu

Main content |  back to top

Szukamy nowych sposobów, które pozwolą nam dostarczać naszym klientom czystsze produkty, dzięki rozwiązaniom takim jak oczyszczanie z siarki, czy udostępnianie metod czystszego stosowania węgla.

Sekwestracja CO2 (CCS - ang. Carbon Capture and Storage)

Jak twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency - IEA), sekwestracja CO2 może usuwać ponad 10 miliardów ton emisji CO2 rocznie do roku 2050, jeśli szybkie prace rozpoczną się w tym dziesięcioleciu.
Metoda CCS polega na wychwytywaniu dwutlenku węgla z dużych zakładów, np. elektrowni, rafinerii, czy fabryk chemicznych, a następnie bezpiecznie przechowywanie go pod ziemią.  Technologia ta jest już wykorzystywana.


Ale z uwagi na szereg różnic geologicznych na całym świecie stoimy przed wieloma wyzwaniami technologicznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo, szeroką skalę operacji i długotrwałe przechowywanie CO2 pod ziemią. Jesteśmy nie tylko zaangażowani w prowadzone w wielu miejscach na świecie projekty demonstracyjne, mające na celu doskonalenie technologii CCS, ale podjęliśmy już też zdecydowane kroki w kierunku wprowadzenia kilku dużych projektów CCS.

Siarka

Coraz większe ilości siarki usuwane są z ropy naftowej i gazu w celu uzyskania czystszych paliw transportowych i redukcji emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Poszukując sposobów na wykorzystanie otrzymanej siarki, opracowaliśmy na przykład środek modyfikujący do pokładów asfaltowych, który sprawia, że powierzchnia dróg staje się bardziej wytrzymała.


Opracowaliśmy także cement siarkowy, który jest twardszy niż tradycyjny cement oraz odporny na kontakt z kwasami i solami, co znajduje doskonałe zastosowanie przy morskich konstrukcjach ochronnych oraz przy wodociągach. Podczas produkcji tego cementu emitowane jest o 30-50% mniej CO2, niż w przypadku tradycyjnego cementu.

Gazyfikacja węgla

Magazyn składujący węgiel w zakładzie gazyfikacji węgla Yueyang.

Magazyn składujący węgiel w zakładzie gazyfikacji węgla Yueyang.

Węgiel to najtańsze i najobficiej występujące paliwo kopalne. Niestety, w procesie spalania węgla emitowane są największe ilości gazów cieplarnianych, toksycznych metali ciężkich i siarki, która stanowi główną przyczynę zjawiska kwaśnych deszczy.

Dzięki naszej technologii, można obecnie przekształcić praktycznie każdy rodzaj węgla - nawet najtańsze i najbardziej zanieczyszczone gatunki - w gaz syntetyczny, stanowiący mieszaninę wodoru i tlenku węgla, którego czystość spalania porównywalna jest do gazu ziemnego.

Narzędzia strony