Jump menu

Main content |  back to top

Nasi sąsiedzi

Pomoc farmerom na Filipinach

Pomoc farmerom na Filipinach

Dążymy do tego, by być dobrymi sąsiadami w społecznościach, w których funkcjonujemy. Oznacza to coś więcej, niż tylko bezpieczne i czyste prowadzenie naszej działalności: oznacza to także współpracę z lokalnymi społecznościami i podejmowanie działań, które mają na uwadze ich problemy, jak również dzielenie się korzyściami płynącymi z naszej działalności.

Taka polityka obejmuje zaopatrzenie w towary i zatrudnianie lokalnie, oraz wspieranie społecznych programów inwestycyjnych.

Jak działamy

Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu firmy Shell obejmują fundamentalne prawa człowieka, zgodnie z prawnie usankcjonowaną rolą biznesu. Działamy integralnie, nawet jeśli poszukiwanie ropy, czy gazu, zaprowadzi nas w trudne miejsca. Płacimy podatki i odpowiednie honoraria rządom państw, w których działamy, a dla których często są one głównym źródłem przychodów.

Prawa człowieka

Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu firmy Shell obejmują poszanowanie praw naszych pracowników oraz fundamentalnych praw człowieka, zgodnie z prawnie usankcjonowaną rolą biznesu. Współpracujemy także z innymi stronami, wspierając międzynarodowe wysiłki zmierzające do lepszego zrozumienia relacji łączących biznes z prawami człowieka.

HIV i AIDS

Szeroko zakrojony program HIV/AIDS naszej firmy oznacza brak dyskryminacji osób cierpiących z powodu HIV/AIDS. Pomagamy też w leczeniu naszych pracowników dotkniętych przez HIV/AIDS. Współpracując z innymi firmami i organizacjami, staramy się zwiększyć uświadomienie związane z chorobą i wspieramy wysiłki zmierzające do zahamowania rozprzestrzeniania się HIV/AIDS  w społecznościach, w których działamy.

Narzędzia strony