Jump menu

Main content |  back to top

Aby zapobiegać wypadkom, dbamy o bezpieczeństwo w sposób systematyczny i wprowadzamy prostsze i jaśniejsze procedury, które łatwiej zrozumieć i łatwiej przestrzegać.
Wszystkie firmy i spółki działające w ramach kontroli operacyjnej Shell muszą dbać o bezpieczeństwo zgodnie z naszą polityką BHP dotyczącą zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSSE - Health, Safety, Security and Environment (HSE) Policy and Commitment), a także z innymi odpowiednimi zasadami, w tym Social Performance (SP).

Zasady te wspierane są przez cały zestaw obowiązkowych instrukcji, które dotyczą takich tematów, jak bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo na drogach, czy bezpieczeństwo pracy.

Staramy się zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i kontraktorom, przywiązując wagę do przestrzegania odpowiednich procedur, a także rozwiązując problemy kulturowe, które mogłyby przyczyniać się do ryzykownych zachowań. Program „Cel Zero”, który rozpoczęliśmy w 2007 roku, opiera się na przekonaniu, że jesteśmy w stanie funkcjonować przy zerowej liczbie wypadków śmiertelnych i zerowej liczbie innych, poważnych wypadków.


Wspierając takie dążenie, rozwijamy umiejętności kierownicze naszego personelu w kwestiach bezpieczeństwa, wynagradzamy dobre osiągnięcia i poprawiamy kontrolę przestrzegania zasad bezpieczeństwa.


Nasze Zasady Ratujące Życie (Life-Saving Rules) podkreślają to, co muszą wiedzieć i robić nasi pracownicy i współpracownicy, aby zapobiegać poważnym wypadkom i wypadkom śmiertelnym, nie ryzykując działań dyscyplinarnych.

12 Zasad Ratujących Życie

12 zasad ratujących życie

Narzędzia strony