Jump menu

Main content |  back to top

Shell i zrównoważony rozwój

Pracujemy nad tym, by produkować czystszą energię, zapewniać korzyści społeczne oraz integrować w naszej działalności rozwiązania dla problemów społecznych i środowiskowych.

Środowisko

Poprzez partnerstwa z ekspertami ds. ekologii oraz wykorzystanie nowych technologii, nie ustajemy w poszukiwaniu sposobów na złagodzenie wpływu naszych działań na środowisko naturalne.

Społeczeństwo

Wspieramy wzrost i rozwój gospodarczy, dostarczając energię i jednocześnie podejmując działania mające na uwadze problemy bliskich nam społeczności, dbając o dobrą reputację i chroniąc nasze interesy.