Jump menu

Main content |  back to top

Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu

Dyskusja-Nasze wartości

Nasze osiem Zasad Prowadzenia Biznesu opiera się na naszych podstawowych wartościach i promuje zaufanie, otwartość, pracę zespołową, profesjonalizm oraz dumę z wykonywanej pracy. Jako jedna z pierwszych międzynarodowych firm na rynku, określiliśmy i rozpowszechniliśmy nasze przekonania, publikując w 1976 r. Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu (General Business Principles).

Pobierz Kodeks Postępowania

Pracownik stacji z klientem

W jaki sposób powinienem zareagować, jeśli jeden z partnerów biznesowych zaoferuje mi prezent? Co to są „informacje wewnętrzne” i w jaki sposób należy z nimi postępować?

Nasz Kodeks Postępowania (Code of Conduct) zapewnia naszym pracownikom praktyczne porady na temat przestrzegania przepisów prawnych, pracy z innymi osobami oraz rozwiązywania problemów dotyczących postępowania podczas prowadzenia interesów.

Kodeks Etyczny

Celem Kodeksu Etycznego dla Dyrektorów Wykonawczych i wyższych urzędników finansowych w Grupie Shell jest zapewnienie, że spełniane są wymogi części 406 Ustawy Sarbanes-Oxleya oraz poszczególne wymogi Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange), dlatego określa on pewne normy wykonawcze w zakresie kontrolowania poufności oraz unikania konfliktu interesów wśród starszych rangą pracowników.

Narzędzia strony