Jump menu

Main content |  back to top

Słuchamy naszych ludzi

Dużą wagę przykładamy do komunikowania się z naszymi pracownikami, bezpośrednio lub za pośrednictwem rad pracowniczych czy związków zawodowych.
Zachęcamy pracowników, aby kierowali swoje opinie na temat procedur i stosowanych praktyk do kierowników lub pracowników działu personalnego, w sposób bezpieczny i poufny. Nasza międzynarodowa telefoniczna linia pomocy i strona internetowa umożliwiają pracownikom anonimowe i poufne zgłaszanie wszelkich naruszeń Kodeksu Postępowania Shell (Code of Conduct) i Ogólnych Zasad Prowadzenia Biznesu (General Business Principles).

Różnorodność i integracja

Pracownicy w fabryce chemicznej Shell Seraya w Singapurze

Pracownicy w fabryce chemicznej Shell Seraya w Singapurze

Zróżnicowany personel i zintegrowane środowisko pracy to kluczowe elementy naszego sukcesu, które opierają się na naszych podstawowych wartościach, jakimi są uczciwość, integracja i szacunek dla innych ludzi.


Różnorodne umiejętności i doświadczenie osób różniących się kulturowo, a także pod względem płci i wieku, przynoszą korzyści naszym interesom, pomagając nam lepiej zrozumieć klientów na całym świecie oraz budować trwałe stosunki ze społecznością lokalną. Nasze poszanowanie różnorodności i dążenie do integracji sprawia, że klienci, pracownicy i partnerzy wybierają nas częściej.

Zarobki i dodatki

Oferujemy konkurencyjne płace odpowiadające sytuacji na rynku w danym kraju, w którym pracownicy są zatrudnieni, oraz wymagamy wysokiego poziomu umiejętności i doświadczenia. Dostrzegamy i wynagradzamy indywidualne sukcesy poprzez wypłaty oparte na osiągnięciach oraz premie, a oferowane przez nas dodatki obejmują zwykle składki emerytalne/plan emerytalny i ubezpieczenie zdrowotne.


W razie konieczności zapewniamy możliwość dostosowania warunków zatrudnienia oraz oferujemy atrakcyjne roczne wypłaty urlopowe i urlopy macierzyńskie.  Możliwe są także urlopy w celach edukacyjnych i rozwojowych, a nasi pracownicy zachęcani są do udziału w projektach społecznych, pracowniczych grupach tematycznych oraz kampaniach rekrutacyjnych.

Rozwój kariery

Oferujemy naszym pracownikom profesjonalne szkolenia, wsparcie i programy rozwojowe oraz programy menadżerskie. Praca w środowisku międzynarodowym lub zagranicą pozwala naszym pracownikom rozszerzać horyzonty i zgłębiać wiedzę. Wspieramy kreatywność i myślenie innowacyjne oraz dajemy pracownikom szansę zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, związanymi z większą odpowiedzialnością.

Narzędzia strony