Jump menu

Main content |  back to top

Upstream

Pracownicy na platformie wiertniczej

Nasza linia Upstream zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, często z udziałem międzynarodowych i krajowych firm naftowych. Gałąź ta prowadzi również działania związane ze skraplaniem gazu i transportowaniem go do klientów na całym świecie. Przekształcamy także gaz ziemny na paliwo GTL (Gas to Liquids), zapewniając w ten sposób paliwa, które spalają się w czystszy sposób. Upstream wspiera naszą działalność biznesową zajmując się handlem gazem i energią.

Pozyskujemy również bitumy z piasków roponośnych – szczególnie gęstą, ciężką ropę – które przetwarzane są na surowiec syntetyczny. Prowadzimy projekty związane z energią wiatrową, która pozwala generować elektryczność.


Nasza działalność Upstream podzielona jest na dwie jednostki organizacyjne: Upstream Americas, która obejmuje kontynenty amerykańskie, oraz Upstream International, która działa w innych miejscach świata, prowadząc największe inwestycje w Europie, Azji/Bliskim Wschodzie/ Rosji, Australii/Oceanii i Afryce.

Downstream

Stacja Shell nocą

Nasza organizacja Downstream składa się z różnych form biznesu. Wspólnie przerabiają one ropę naftową na szereg produktów rafinowanych, które są dostarczane i sprzedawane na całym świecie, a wykorzystywane są na użytek domowy, przemysłowy i transportowy. Produkty te to paliwa, smary i bitumy.


Nasza linia biznesowa Downstream obejmuje rafinowanie, dostarczanie oraz dystrybucję. Marketing obejmuje Sprzedaż Detaliczną, relacje Business to Business (B2B), Smary, Energię Alternatywną oraz CO2. Nasz dział chemiczny ma swoje własne jednostki Produkcji i Marketingu. Handlujemy również ropą naftową, produktami ropopochodnymi i petrochemicznymi, głównie by zoptymalizować surowiec dla naszej działalności produkcyjnej oraz w celu zaopatrzenia naszej działalności marketingowej. Nasza struktura  ds. CO2 odpowiada za koordynację i kierowanie czynnościami zarządzania CO2 w firmie.


Globalna sieć spółek Shell Trading prowadzi interesy handlowe Shell na wszystkich głównych rynkach energetycznych świata. Zarządzamy również jedną z największych na świecie flotą tankowców transportujących ropę naftową i przewoźników płynnego gazu ziemnego (LNG).

Projects & Technology

Kobieta w laboratorium

Nasza struktura Projects & Technology zapewnia usługi techniczne i możliwości technologiczne na wstępnych i końcowych etapach działalności. Zarządza ona dużymi projektami i pomaga poprawić wyniki w firmie.


Zapewniamy Shell zróżnicowaną technologię informacji technicznej i kierujemy badaniami i innowacjami tak, aby tworzyć rozwiązania technologiczne przyszłości.

Projects and Technology obejmują również Bezpieczeństwo i Środowisko (Safety & Environment) oraz Umowy i Zaopatrzenie (Contracting & Procurement), ponieważ stanowią one integralną część całej naszej działalności.

Narzędzia strony