Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Współpracując ze specjalistami od wiertnictwa naftowego, inżynierii petrochemicznej, nauk o ziemi oraz podwykonawcami, poszukujemy optymalnych pod względem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym sposobów wydobycia surowców energetycznych spod powierzchni ziemi i dostarczenia ich do miejsc eksportu.

Nasi pracownicy są bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie:

  • planowaniem udostępniania złóż i projektowaniem szybów
  • ekonomiczną stroną eksploatacji szybów
  • optymalizacją konstrukcji, eksploatacji i likwidacji szybów,
  • zbieraniem danych na powierzchni,
  • operacjami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.