Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Pracując w naszym dziale możesz otrzymać następujące zadania:

  • opracowanie racjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia planów przy użyciu modeli o różnym stopniu złożoności, od prostej oceny analitycznej po najnowocześniejsze techniki symulacji wielokomórkowej
  • prognozowanie strumienia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz określenie optymalnej liczby odwiertów
  • formułowanie zaleceń co do lokalizacji szybów, typu platform wiertniczych i rurociągów.