Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Zakres obowiązków naszych pracowników jest bardzo różnorodny: od zagadnień BHP po harmonogramy i kontrolę jakości.


Pracując w naszym dziale możesz otrzymać następujące zadania:

  • tworzenie budżetu, opracowanie strategii negocjowania kontraktów i zaopatrzenia w surowce
  • wybór i nadzorowanie podwykonawców
  • tworzenie i realizowanie złożonych projektów konstrukcyjnych
  • tworzenie planów koncepcyjnych nowych zakładów i negocjowanie kontraktów
  • opracowanie strategii w dziedzinie BHP i ochrony środowiska.