Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Pracując z geologami i inżynierami petrochemikami, będziesz brać udział we wszystkich etapach eksploatacji złoża. Nasi pracownicy mają okazję rozwiązywać różnorodne problemy techniczne powstające przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego w różnych rejonach geograficznych i na różnych etapach eksploatacji złoża.


Oto niektóre z zadań, jakie możesz otrzymać:

  • zwiększenie wydajności szybu wiertniczego,
  • monitorowanie pola naftowego i optymalizacja wydobycia
  • opracowywanie projektów koncepcyjnych odwiertów konturujących
  • tworzenie i wdrażanie nowych technologii