Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Jako technolog produkcji będziesz zaangażowany w cały proces produkcji - od momentu, gdy węglowodory trafiają do szybu, przez wydobycie, aż po dostawę produktu do punktu sprzedaży. Jeśli szukasz pracy, która da ci satysfakcję i będzie prawdziwym wyzwaniem, to prawdopodobnie znalazłeś idealnego partnera.


Oto niektóre z zadań, jakie możesz otrzymać:

  • planowanie udostępnienia pola naftowego,
  • eksploatacja i konserwacja szybów i platform wiertniczych,
  • rozwiązywanie codziennych problemów operacyjnych, w tym problemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska
  • optymalizacja wykorzystania majątku firmy
  • znajdowanie kompromisu między krótkoterminowymi priorytetami operacyjnymi i długofalowymi celami strategicznymi.