Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Będziesz w samym sercu akcji na każdym etapie cyklu wydobycia - od poszukiwań, przez oszacowanie wielkości złoża, po eksploatację.


Twoje zadania będą w szczególności polegać na:

  • projektowaniu programów do pozyskiwania danych z szybów wiertniczych
  • szacowaniu zawartości węglowodorów w złożach, odróżnianiu ropy od wody i gazu
  • analizowaniu potencjalnej zawartości ropy naftowej i gazu ziemnego w pokładach skalnych przy użyciu wszelkich dostępnych danych
  • współpracy z geologami i inżynierami specjalizującymi się w złożach ropy naftowej i gazu ziemnego w celu optymalizacji wydobycia.