Jump menu

Main content |  back to top

Praca w naszym dziale jest bardzo urozmaicona i pozwala dogłębnie poznać wszystkie aspekty działalności gospodarczej firmy Shell.


Oto niektóre z zadań, jakie wykonują nasi pracownicy:

  • ,,mokre operacje'' - wybór właściwego statku dla danego ładunku i dopilnowanie, aby znalazł się we właściwym miejscu we właściwym czasie
  • kontrakty – poznanie zasad konstruowania kontraktów; umiejętność sprawdzenia, czy treść dokumentacji pokrywa się z zawartą transakcją, czy jest zgodna z polityką firmy i z procedurami
  • zawieranie transakcji finansowych i realizowanie strategii zarządzania ryzykiem.