Jump menu

Main content |  back to top

Zadania wykonywane przez pracowników naszego działu są różnorodne:

  • bieżące planowanie, mające na celu zapewnienie realizacji strategii biznesowej
  • zapewnienie równowagi między dostawami i zapotrzebowaniem przy uwględnieniu ograniczeń logistycznych i szacowanej wielkości sprzedaży
  • analiza rynku
  • pomoc w negocjacjach i analizie kontraktów
  • analiza ryzyka i kosztów
  • optymalizacja kanałów dystrybucji