Jump menu

Main content |  back to top

Oto niektóre z zadań, jakie możesz otrzymać pracując w naszym dziale:

  • monitorowanie sytuacji na rynku i informowanie o niej innych pracowników w cyklu planowania strategicznego
  • maksymalizacja obrotów przez zapewnienie dostępności produktów, skuteczną promocję, merchandising i kształtowanie trafnej polityki cenowej
  • opracowywanie atrakcyjnych ofert dla poszczególnych segmentów rynku oraz budowanie silnych relacji z klientami.