Jump menu

Main content |  back to top

W zależności od zajmowanego stanowiska, pracownik naszego działu może

  • opracowywać i analizować źródła zaopatrzenia
  • współpracować z krajowymi i globalnymi dostawcami
  • analizować oferty i prowadzić negocjacje
  • analizować kontrakty.